Bérleti díjak:

Nagyterem:  0 – 5 óráig terjedő időtartam közötti rendezvény:            5.000,- Ft/óra
(esküvő és lakodalom, egyéb rendezvény esetén)

 5 – 10 óra időtartam  közötti rendezvény:                85.000,- Ft/alkalom
(esküvő és lakodalom, egyéb rendezvény esetén)

10 óra  időtartam feletti rendezvény:              110.000,- Ft/alkalom
(esküvő és lakodalom, egyéb rendezvény esetén)

Kisterem:             3.000,- Ft/óra

Emeleti kisterem:         2.000,- Ft/óra

Előtér:             3.000,- Ft/alkalom

Kerámia égetés:           3.000,- Ft/óra

Alkalmi árusítás nagyteremben:             18.000,- Ft/hó

A Nagyterem bérbevétele esetén a bérleti díjon felül az épület állagának megóvása érdekében

kaució letétele szükséges, melynek mértéke:
- 100 fő vendéglétszám alatt: 150.000,- Ft
- 100 fő vendéglétszám felett: 300.000,- Ft

A Nagyterem bérbevétele esetén a helyiség takarítási díja a bérlőt terheli, melynek mértéke:
- 100 fő vendéglétszám alatt: 20.000,- Ft
- 100 fő vendéglétszám felett: 30.000,- Ft

 


KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT


1.A könyvtár szolgáltatásait minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, betartja és a belépési nyilatkozat aláírásával erre kötelezettséget vállal.

2.A könyvtárhasználónak - a vonatkozó törvény szerint – a következő személyes adatait kell igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (Mindamellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy statisztikai, könyvtárhasználati elemzések végett szíveskedjenek közölni munkahelyük nevét, címét és foglalkozásukat.

3.A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki a könyvtárhasználó írásos beleegyezése nélkül.

4.Amennyiben állandó és ideiglenes címe is van, meg kell neveznie a levelezési címet. A változások közlésének elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.

5.A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja, vagy elveszíti azokat, a könyvtár a dokumentum értékének megtérítését kéri.

6.A könyvtárhasználókat kérjük, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Akik magatartásukkal zavarják a könyvtár rendjét, a könyvtári munkát, azokat az intézmény kizárhatja használói köréből.

7.A 14 éven aluli gyermekek esetében kezességvállalási nyilatkozatot kell aláírni a szülőknek, hogy vállalják gyermekükért a felelősséget az esetleges károkért. A látogatók térítésmentesen jogosultak a dokumentumok helyben használatára, az állományfeltáró elektronikus katalógus használatára, a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információkra. Be kell iratkoznia annak, aki a dokumentumokat kölcsönözni kívánja, a számítógépes adatbázisokat használja, szakirodalmi tájékoztatást, irodalomkutatást kér.

A beiratkozási díj egy naptári évre: munkaviszonyban állóknak, vagy egyéb jövedelemmel rendelkezőknek: 1000 Ft gyeden, gyesen lévőknek, sorkatonáknak, munkanélkülieknek: 500 Ft 16 éven felüli tanulóknak, felsőoktatási intézmények hallgatóinak: 500 Ft pedagógusoknak, közművelődési dolgozóknak, 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek nem kell beiratkozási díjat fizetniük.

Térítéses szolgáltatások és díjak:
Számítógépes szolgáltatások:
Számítógép használati díja: 1/2 óra 150 Ft
Nyomtatás: fekete 100 Ft/lap
színes (teljes oldal fénykép) 500 Ft/lap
Internet használata: 1 óra 250 Ft
1 óráig 150 Ft
Szkennelés díja: 50,-/lap
Elveszett olvasójegy pótlása: 50 Ft

Könyvtárközi kölcsönzés: fizetős
Posta költség: 500 - 1000,-


Ha az olvasó a dokumentumokat elveszíti, vagy megrongálja, köteles ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan állapotban lévő, kiadási évében megegyező példányát a könyvtárnak pótolni. Amennyiben az olvasó nem tudja pótolni a hiányzó dokumentumot, meg kell téríteni a nyilvántartási érték háromszorosát. A könyvtár csak nyitva tartási időben látogatható. Kivételt képeznek a szervezett rendezvények.


A könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől - Péntekig: 10-18 óráig

 

Felettes Felügyeleti Szerv: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok: SZMSZ, Alapító Okirat, Gyakornoki szabályzat, FEUVE szabályzat.
A foglalkoztatottak: Az intézményben foglalkoztatottak száma: 6 fő 1fő részmunkaidős

SZMSZ letöltése.


webgrafika: FECOmp