KÖNYVTÁRI KERESÉS: http://0139.netlib.hu/katalogus

 

2451. Ercsi, Szent István út 12-14.
Tel.: 06-25-491-227
Fax: 06-25-505-840
Email: konyvtar@ercsimuvhaz.hu

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI   SZABÁLYZAT

 

1. A könyvtár szolgáltatásait minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, betartja és a belépési nyilatkozat aláírásával erre kötelezettséget vállal.

2. A könyvtárhasználónak - a vonatkozó törvény szerint – a következő személyes adatait kell igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme. (Mindamellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy statisztikai, könyvtárhasználati elemzések céljából szíveskedjenek közölni munkahelyük nevét, címét és foglalkozásukat.

3. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki  a könyvtárhasználó írásos beleegyezése nélkül.

4. Amennyiben állandó és ideiglenes címe is van, meg kell neveznie a levelezési címet.  A változások közlésének elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.

5. A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja, vagy elveszíti azokat, a könyvtár a dokumentum értékének megtérítésére jogosult.

6. A könyvtárhasználókat kérjük, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Akik magatartásukkal zavarják a könyvtár rendjét, a könyvtári munkát, azokat az intézmény kizárhatja használói köréből.

7. A 14 éven aluli gyermekek esetében kezességvállalási nyilatkozatot kell aláírni a szülőknek, hogy vállalják gyermekükért a felelősséget az esetlegesen okozott  károkért.

 

A látogatók térítésmentesen jogosultak a dokumentumok helyben használatára, az állományfeltáró elektronikus katalógus használatára, a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információkra.

Be kell iratkoznia annak, aki a dokumentumokat kölcsönözni kívánja, a számítógépes adatbázisokat használja, szakirodalmi tájékoztatást, irodalomkutatást kér.

 

A beiratkozási díj egy naptári évre:

munkaviszonyban állóknak, vagy egyéb jövedelemmel rendelkezőknek: 1200 Ft gyeden, gyesen lévőknek, sorkatonáknak, munkanélkülieknek: 600 Ft 16 éven felüli tanulóknak, felsőoktatási intézmények hallgatóinak: 600 Ft pedagógusoknak, közművelődési dolgozóknak, 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek nem kell beiratkozási díjat fizetniük.

 

Térítéses szolgáltatások és díjak:

Számítógépes szolgáltatások:
Számítógép használati díja: 1/2 óra 150 Ft
Nyomtatás: fekete 100 Ft/lap
Internet használata: 1 óra 250 Ft
1 óráig 150 Ft
Szkennelés díja: 50,-/lap
fénymásolás (fekete-fehér) 20. - Ft/oldal.

Könyvtárközi kölcsönzés: ingyenes
Postaköltség: 700 Ft

 

Számítógépes szolgáltatások:
A könyvtári számítógépek használatához személyi igazolvány, 14 éven aluliak esetében diákigazolvány bemutatása szükséges.

 

A könyvtár nyitva tartása:

HÉTFŐ: SZÜNNAP
Kedd: 8-16
Szerda: 8-18
Csütörtök: 10-16
Péntek: 8-16
Páros héten szombaton: 9-12

 

A főbb szolgáltatások a következők:

  1. könyvtári dokumentumok helyben használata
  2. számítógépes szolgáltatás, könyvtári katalógus http://0139.netlib.hu/katalogus
  3. dokumentumok előjegyzése
  4. olvasószolgálat
  5. könyvtárközi kölcsönzés

 

Kölcsönzési határidő: 4 hét

Egy alkalommal, felnőttek esetében maximum 6 db, gyermekeknél maximum 4 db könyv kölcsönözhető.

Folyóirat kölcsönzése: 1 hétre 5 db (a legfrissebb kivételével)

A kölcsönzési határidő lejáratakor a határidő kétszer hosszabbítható meg, amennyiben a  dokumentumra nem kértek előjegyzést- Hosszabbítani  személyesen, telefonon, vagy e-mailen egyaránt lehet. Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidőt nem hosszabbítja meg, írásbeli felszólítást kap. Az első felszólítás figyelmeztetés, az olvasó a t és adminisztrációs költséget köteles megtéríteni. A második és a harmadik felszólítás után, késedelmi díjat számítunk fel, dokumentumonként naponta 5 Ft. Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumot háromszori írásbeli felszólításra sem hozza vissza, a követelés behajtására hivatalos eljárást indíthat a könyvtár. Ez egyben az olvasó kizárását jelenti a könyvtár használata alól.

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató_kivonat

Panaszkezelési szabályzat

Panaszfelvételi űrlap

 

 

Ercsi, 2019.04.16


webgrafika: FECOmp