Kapcsolat
kapcsolat
Kapcsolat

Kiadványok

Ercsi évszázadai 

E könyv lehetővé teszi mindnyájunk számára, hogy megismerjük a település és környéke történetét a lehető legszélesebb spektrum alapján. Barna Zsolt alapos és tárgyilagos értekezése bemutatja Ercsi és vidéke geográfiai, vízrjazi, kőzettani, növénytani és állattani adottságait, azok változásait; infrastruktúrájának kialakulását és fejlődését. 
Miklós Gergely teljes körű hozzáférést ad a vidék történeti és társadalmi alakulásairól. Olvashatunk az emberi jelenlét fázisairól a különböző korokban; Ercsi nevének eredetéről, az ezzel kapcsolatos tévhitekről; első pecsétjéről; a palánkvárról; az etnikumok megjelenéséről és történetükről; a vallásgyakorlásról; a társadalmi, gazdasági, kulturális élet alakulásairól; az úthálózat és a közlekedés változásairól; a világháborúk és forradalmak helyi történéseiről és hatásairól; Ercsi birtokosairól; a település térségben betöltött szerepéről és még sok más érdekességről. Mindeközben elénk tárja a különböző tárgyi dokumentumokat: térképeket, fényképeket, rajzokat, okleveleket, személyes leveleket, beszámolókat, naplóbejegyzéseket, a településsel foglalkozó személyeket és dokumentumokat. 

Barna Zsolt, Miklós Gergely, Ercsi évszázadai, Ercsi, Ercsi Város Önkormányzata, 2010. 

Az ercsi cukorgyár története 1912−1997−2012 

Ez a többszerzős kötet a cukorgyár jubileumára, alapításának 100. évfordulójára jelent meg. Először megismerkedhetünk a cukorral, annak megjelenésével, térhódításával, majd a cukorrépával, a cukorgyártás hazai történetével; s betekintést nyerhetünk abba, hogy mindebbe hogyan kapcsolódott bele Ercsi. Ezek után a helyi cukorgyár ipartörténete tárul elénk, megtudhatjuk, egy kezdeményezésből hogyan lett igazi gyár. Nyomon követhetjük a létesítmény korszerűsítéseit és bővítéseit, technikai feltételeit, a településre tett hatását mind gazdasági, mind társadalmi, mind pedig kulturális szempontból. 
A szerzők különböző nézőpontú, érdekes − és több helyütt humoros − történeteket osztanak meg velünk a gyár történetéről, az ott dolgozók mindennapjairól, családi sorsokról. Képekben is megismerhetjük a Cukorgyár és a hozzá épült lakótelep életét, történetét. Végül megtudhatjuk, milyen körülmények játszottak közre az 1997-es bezáráshoz. 

Az ercsi cukorgyár története 1912−1997−2012, szerk. Szabó Tamás, Ercsi, Ercsi Város Önkormányzata, 2012. 

"Településünk életében mérföldkő volt a 2000. év. Államalapításunk 1000. évfordulóját, valamint harmadik várossá válásunkat ünnepeltük. Ez a kis füzet az alkotók jó szándékának megfelelően tájékoztatni kívánja elsősorban Ercsi város lakossággát, a régióban élőket, mindazokat, akik a település életét ismerni, megismerni akarják. Átöleli a település történetét a kezdetektől, kiegészíti a 2000-ben kiadott, .Kisváros a Duna mentén. c. füzetet. Történelmileg pontos, hiteles tájékoztatást ad a város fontosabb eseményeiről, bemutatja népességének összetételét, ipari fejlődését, szellemi gyarapodását. A várost formáló események csak az itt lak ók, itt élők szorgalmas, áldozatos munkáját dicséri. Ez minden fejlődés alapja. Az időszakonkénti, hol gyorsabb, hol lassabb fejlődés közepette nem feledkezhetünk meg a településünket szellemileg, iparilag az adott kor színvonalára emelő őseinkről, gróf Szapáry Péterről, Lilien báróról, Eötvös Józsefről, Gozsdu Elekről, Sina Györgyről, Wimpffen családról, Patzemhofer családról, pedagógusainkról, kiemelkedő sportolóinkról."