Kiadványok

Ercsi évszázadai 

E könyv lehetővé teszi mindnyájunk számára, hogy megismerjük a település és környéke történetét a lehető legszélesebb spektrum alapján. Barna Zsolt alapos és tárgyilagos értekezése bemutatja Ercsi és vidéke geográfiai, vízrajzi, kőzettani, növénytani és állattani adottságait, azok változásait; infrastruktúrájának kialakulását és fejlődését. 
Miklós Gergely teljes körű hozzáférést ad a vidék történeti és társadalmi alakulásairól. Olvashatunk az emberi jelenlét fázisairól a különböző korokban; Ercsi nevének eredetéről, az ezzel kapcsolatos tévhitekről; első pecsétjéről; a palánkvárról; az etnikumok megjelenéséről és történetükről; a vallásgyakorlásról; a társadalmi, gazdasági, kulturális élet alakulásairól; az úthálózat és a közlekedés változásairól; a világháborúk és forradalmak helyi történéseiről és hatásairól; Ercsi birtokosairól; a település térségben betöltött szerepéről és még sok más érdekességről. Mindeközben elénk tárja a különböző tárgyi dokumentumokat: térképeket, fényképeket, rajzokat, okleveleket, személyes leveleket, beszámolókat, naplóbejegyzéseket, a településsel foglalkozó személyeket és dokumentumokat. 

Barna Zsolt, Miklós Gergely, Ercsi évszázadai, Ercsi, Ercsi Város Önkormányzata, 2010. 

Az ercsi cukorgyár története 1912−1997−2012 

Ez a többszerzős kötet a cukorgyár jubileumára, alapításának 100. évfordulójára jelent meg. Először megismerkedhetünk a cukorral, annak megjelenésével, térhódításával, majd a cukorrépával, a cukorgyártás hazai történetével; s betekintést nyerhetünk abba, hogy mindebbe hogyan kapcsolódott bele Ercsi. Ezek után a helyi cukorgyár ipartörténete tárul elénk, megtudhatjuk, egy kezdeményezésből hogyan lett igazi gyár. Nyomon követhetjük a létesítmény korszerűsítéseit és bővítéseit, technikai feltételeit, a településre tett hatását mind gazdasági, mind társadalmi, mind pedig kulturális szempontból. 
A szerzők különböző nézőpontú, érdekes − és több helyütt humoros − történeteket osztanak meg velünk a gyár történetéről, az ott dolgozók mindennapjairól, családi sorsokról. Képekben is megismerhetjük a Cukorgyár és a hozzá épült lakótelep életét, történetét. Végül megtudhatjuk, milyen körülmények játszottak közre az 1997-es bezáráshoz. 

Az ercsi cukorgyár története 1912−1997−2012, szerk. Szabó Tamás, Ercsi, Ercsi Város Önkormányzata, 2012. 

"Településünk életében mérföldkő volt a 2000. év. Államalapításunk 1000. évfordulóját, valamint harmadik várossá válásunkat ünnepeltük. Ez a kis füzet az alkotók jó szándékának megfelelően tájékoztatni kívánja elsősorban Ercsi város lakossággát, a régióban élőket, mindazokat, akik a település életét ismerni, megismerni akarják. Átöleli a település történetét a kezdetektől, kiegészíti a 2000-ben kiadott, .Kisváros a Duna mentén. c. füzetet. Történelmileg pontos, hiteles tájékoztatást ad a város fontosabb eseményeiről, bemutatja népességének összetételét, ipari fejlődését, szellemi gyarapodását. A várost formáló események csak az itt lakók, itt élők szorgalmas, áldozatos munkáját dicséri. Ez minden fejlődés alapja. Az időszakonkénti, hol gyorsabb, hol lassabb fejlődés közepette nem feledkezhetünk meg a településünket szellemileg, iparilag az adott kor színvonalára emelő őseinkről, gróf Szapáry Péterről, Lilien báróról, Eötvös Józsefről, Gozsdu Elekről, Sina Györgyről, Wimpffen családról, Patzemhofer családról, pedagógusainkról, kiemelkedő sportolóinkról." 

Kapcsolat
kapcsolat
Kapcsolat
kapcsolat
Kapcsolat