Könyvtár

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: zárva
Kedd: 8-16
Szerda: 8-18
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombaton(páros héten): 9-12
Vasárnap: zárva

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

1. A könyvtár szolgáltatásait minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, ha 
személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat 
elfogadja, betartja és a belépési nyilatkozat aláírásával erre kötelezettséget vállal. 
2. A könyvtárhasználónak - a vonatkozó törvény szerint – a következő személyes adatait 
kell igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme. (Mindemellett kérjük 
beiratkozó olvasóinkat, hogy statisztikai, könyvtárhasználati elemzések céljából 
szíveskedjenek közölni további adataikat, az adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek 
szerint). 
3. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák 
készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem 
adhatók ki a könyvtárhasználó írásos beleegyezése nélkül. 
4. Amennyiben állandó és ideiglenes címe is van, meg kell neveznie a levelezési címet. 
A változások közlésének elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli. 
5. A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. 
Amennyiben megrongálja, vagy elveszíti azokat, a könyvtár kártérítésre jogosult. Az 
elveszett vagy megrongált dokumentum értékét az olvasó minden esetben köteles 
megtéríteni. A térítés módját a dokumentum gyűjteményi értéke határozza meg – ami 
nem azonos a leltári értékével. A könyvtár kérheti a dokumentum pótlását vagy a napi 
beszerzési ár háromszorosát. Ha a kiadvány már nem beszerezhető, a könyvtár a 
dokumentum fénymásolási díjának térítésére jogosult. 
6. A könyvtárhasználókat kérjük, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt 
olvasást, tanulást. Akik magatartásukkal zavarják a könyvtár rendjét, a könyvtári 
munkát, azokat az intézmény kizárhatja használói köréből. 
7. A 14 éven aluli gyermekek esetében kezességvállalási nyilatkozatot kell aláírni a 
szülőknek, hogy vállalják gyermekükért a felelősséget az esetlegesen okozott károkért. 
A látogatók térítésmentesen jogosultak a dokumentumok helyben használatára, az 
állományfeltáró elektronikus katalógus használatára, a könyvtárról és a könyvtári rendszerről 
tájékoztató információkra. 
Be kell iratkoznia annak, aki a dokumentumokat kölcsönözni kívánja, a számítógépes 
adatbázisokat használja, szakirodalmi tájékoztatást, irodalomkutatást kér. 
A beiratkozási díj egy naptári évre: 
- munkaviszonyban állóknak, vagy egyéb jövedelemmel rendelkezőknek: 1200 Ft 
- gyeden, gyesen lévőknek, munkanélkülieknek: 600 Ft 
- 16 éven felüli tanulóknak, felsőoktatási intézmények hallgatóinak, 
nyugdíjasoknak: 600 Ft. 
- Pedagógusoknak, 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek nem kell beiratkozási 
díjat fizetniük. 
Térítéses szolgáltatások és díjak: 
Számítógépes szolgáltatások: 
Számítógép használati díja: 1 óra 150 Ft 
Internet használata: 1 óra 250 Ft 
1/2 óráig 150 Ft 
Nyomtatás: A/4 (fekete/fehér) 100 Ft/oldal 
A/4 (színes) 200 Ft/oldal 
A/3 (fekete/fehér) 200 Ft/oldal 
A/3 (színes) 400 Ft/oldal 
Szkennelés: 50 Ft/oldal 
Fénymásolás: A/4 (fekete-fehér) 20 Ft/oldal 
A/4 (színes) 40 Ft/oldal 
A/3 (fekete/fehér) 40 Ft/oldal 
A/3 (színes) 80 Ft/oldal 
Könyvtárközi kölcsönzés: ingyenes, a postaköltség: 1000 Ft. 
A könyvtári számítógépek használatához személyi igazolvány, 14 éven aluliak esetében 
diákigazolvány bemutatása szükséges. 
A főbb szolgáltatások a következők: 
1. könyvtári dokumentumok (könyv, hangoskönyv, újság, folyóirat) kölcsönzése; 
2. dokumentumok előjegyzése; 
3. könyvtári dokumentumok helyben használata (könyv, időszaki kiadvány, AVdokumentum, 
elektronikus dokumentum); 
4. könyvtárközi kölcsönzés; 
5. irodalomkutatás, témafigyelés; 
6. számítógép-használat, internet-használat; 
7. elektronikus katalógus (OPAC: http://0139.netlib.hu/katalogus) 
8. nyilvános illetve előfizetést igénylő adatbázisok használata; 
9. fénymásolás; 
10. nyomtatás; 
11. szkennelés; 
12. könyvtári órák. 
Kölcsönzési határidő: 4 hét 
Egy alkalommal, felnőttek maximum 6 db, gyermekek maximum 4 db könyvet 
kölcsönözhetnek. 
Folyóirat kölcsönzése: 1 hétre 5 db (a legfrissebb szám kivételével). 
A kölcsönzési határidő lejáratakor a határidő kétszer hosszabbítható meg, amennyiben a 
dokumentumra nem kértek előjegyzést. Hosszabbítani személyesen, telefonon, vagy emailben 
egyaránt lehet. 
Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidőt nem hosszabbítja meg, írásbeli felszólítást kap. 
Az első felszólítás figyelmeztetés, az olvasó az adminisztrációs költséget köteles megtéríteni. 
A második és a harmadik felszólítás után késedelmi díjat számítunk fel, ami 
dokumentumonként naponta 5 Ft. Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumot háromszori 
írásbeli felszólításra sem hozza vissza, a követelés behajtására hivatalos eljárást indíthat a 
könyvtár. 


Ercsi, 2023. január 23. 
                                                                                                                    Elszeszerné Sólyom Anna 
                                                                                                                            intézményvezető

Könyvtár története

A Művelődési Ház épületébe 1962-ben költözött az akkori Községi Könyvtár, 1317 kötetes állományával. A rendszerváltás évében már 19886 db könyvvel rendelkezik a Nagyközségi Könyvtár, a várossá válás évére a gyűjtemény meghaladja a 21000 dokumentumot. Ekkor már a könyvek és hanglemezek mellett elektronikus kiadványok használatát is igényelhették az ercsi könyvtár látogatói. 
Az első számítógépet 1997-ben vásárolta az intézmény, így a szolgáltatások palettája internet-használattal is bővült. A könyvtári tér átalakításával esztétikus környezetben több iskolai csoportot fogadhatott az intézmény. Két évvel ezután kezdődött el a könyvtári állomány feldolgozása SZIRÉN könyvtári rendszerrel. A könyvtári munkafolyamatokat támogató programot 2001-ben a jelenleg is használatos SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer váltotta fel. 
Jelentős átalakulás következett be 2005-ben, amikor felújították a könyvtár kölcsönző- és olvasóterét, széleskörűvé vált az internet-szolgáltatás. 
Újabb lépcsőfokot jelentett az épület felújítása 2013-ban. Megújultak a nyílászárók valamint klímatechnika került az épületbe. Kialakításra került a gyermekkönyvtári részleg. 
Napjaink városi könyvtárában több mint 23000 dokumentum (könyv, hangoskönyv, hangfelvétel, DVD és CD-ROM) áll a látogatók rendelkezésére. Kölcsönözhetők továbbá több mint 70 féle időszaki kiadvány (hetilap, havilap és egyéb sajtótermék) lapszámai. Minden látogató számára - a szabadon használható adatbázisokon kívül - elérhetők a Nemzeti Audiovizuális Archívum szolgáltatásai, továbbá a teljes Arcanum Digitális Tudománytár. Az Ercsi Gyűjteménybe 2016-tól gyűjtjük a helytörténeti dokumentumokat hagyományos és elektronikus formában is. Az interneten elérhető OPAC katalógusban a teljes állomány kereshető. 
A könyvtári szolgáltatásokon kívül irodai szolgáltatások is (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés) igénybe vehetők. A számítógépek és az internet használatához segítséget nyújtunk. 
Évtizedes hagyomány, hogy a könyvtár dolgozói Költészet Napján vers- és prózamondó verseny szervezését is felvállalják. 
A klasszikus könyvtári feladatok mellet arra törekszünk, hogy a XXI. század elvárásainak megfeleljünk. 

Kapcsolat
kapcsolat
Kapcsolat
kapcsolat