A Művelődési Ház története 

A Művelődési Ház 1962-ben lakossági összefogással épült. A pezsgő civil kulturális élet igénye hívta életre az intézményt,ahol 400 főt befogadó színházterem, kisterem (kiállító) és több kisebb helység fogadja a környék és a település lakóit. 
Az intézmény életében a rendszerváltás után komoly átalakulás ment végbe. Egyrészt új intézményekkel, tevékenységi körrel bővült, hiszen a könyvtár mellett az Eötvös József Emlékház és az Ercsi Helytörténeti Kiállítóhely fenntartási feladatait is ellátja. Másrészt a település kulturális igényének kielégítése mellett szervezője lett több rendezvényeknek. 
A Művelődési Ház és a hozzá tartozó intézmények folyamatos korszerűsítésen mennek keresztül. Ehhez nagyban hozzájárulnak a pályázatok útján elnyert összegek A Művelődési Ház teljes infrastruktúrájának felújítása mellett komplett színházi előadásokra alkalmas színpad, korszerű hang-, fény- és számítástechnikai eszközök, kialakítására alkalmas technikák állnak rendelkezésre. A Művelődési Házat a folyamatos szolgáltatások miatt - informatikai szolgáltatások, terembérlet, eszközkölcsönzés, könyvtár - napi 100-150 fő keresi fel. Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma 149, klubok szakkörök résztvevőinek száma 500 fő. 
Az évi rendezvényeket éves szinten 5000-6000 fő látogatja. 2013-ban felújításon ment át az intézmény pályázati és Önkormányzati támogatásból,akadály mentesítve lett az épület , nyílászárókat cseréltek és klímát szereltek be. 
A Művelődési Ház rendezvényeinek és tanfolyamainak érdeklődői a helyi lakosságon túl a környező települések lakói is. 
Könyvtár 

A Művelődési Ház intézményegységeként működő városi könyvtárban 24.000 kötet könyv 40 féle kiadvány és több mint 500 hangzóanyag fogadja a környék és a település közel 800 beiratkozott olvasóját. 2005 felújították a könyvtár kölcsönző és olvasóterét, beindult az internet szolgáltatás, továbbá a könyvtárat új számítógépes keresési és kölcsönzési rendszerrel szerelték fel. A könyvtár dolgozói a Költészet Napján vers és prózamondó versenyek szervezését is felvállalják. 2006 évben kialakításra kerül a művelődési házban a felnőttek tanulását segítő konzultációs hely, ez egy e-learning rendszerrel felszerelt tanulói munkaállomás. Olyan speciális képzési és továbbképzési rendszer, amelyben mindkét dimenzióban- egyik részről tanulói oldal, másik részről tanulói oldal felkészül a korszerű tudás átadására, befogadására. Felmérésre kerül a térség tanulási szükségletei és elkészül a helyi módszer és tananyagfejlesztés. 
A kísérleti tananyagon kívül elérhető lesznek, a térségben élők számára nyelvi és számítástechnikai tananyagok is. 
2013- ban továbbá megújultak a nyílászárók valamint klímatechnika került az épületbe, kialakításra került a gyermek könyvtár.

Kapcsolat
kapcsolat
Kapcsolat
kapcsolat
Kapcsolat